Sayfa yükleniyor lütfen bekleyiniz.
Anasayfaya dön

Üyelik Sözlesmesi

1. Taraflar İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK–1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu Yerinizvarmi.com Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır), Yerinizvarmi İnternet ve Turizm Hizmetleri TİC.LTD. ŞTİ. (bundan böyle Yerinizvarmi.com olarak anılacaktır) ile www.yerinizvarmi.com sitesine işbu Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek ve 4. maddedeki şarta bağlı olarak yürürlüğe girmiştir. 2. Tanımlar Yerinizvarmi.com: Yerinizvarmi İnternet ve Turizm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Üye: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, sitedeki ürünlere yorum yapan gerçek veya tüzel kişi. Kullanıcı(lar): Site'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen gerçek ve tüzel kişi(ler); Site: www.yerinizvarmi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi Satıcı(lar): 1) Üye Oteller: Yerinizvarmi.com üzerinde satışa sundukları ürün ve hizmetler hakkında açıklayıcı bilgilerin ve satış koşullarının site üzerinden kullanıcılara ve üyelere sunulmasını sağlamak amacıyla Yerinizvarmi.com ile Yerinizvarmi.com Kurumsal Üyelik Sözleşmesi'ni imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişi/kişiler. 2) Operatörler: Operatörlerin kendi internet sitelerinde satışa sunduğu ürün ve hizmetler hakkındaki açıklayıcı bilgilerin ve satış koşullarının site üzerinden Kullanıcılar'a ve Üyeler'e liste halinde sunulmasını sağlamak amacıyla Yerinizvarmi.com ile Yerinizvarmi.com Kurumsal Üyelik Sözleşmesi imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişi(ler). Yerinizvarmi.com Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Üyeler'in Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Yerinizvarmi.com tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar. 3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanma kurallarını, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Yerinizvarmi.com tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden veya Site'deki ürün ve hizmetlere yorum yapmak suretiyle, Üye olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 5.1 Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Üyeler ve Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Yerinizvarmi.com'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Yerinizvarmi.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 Üyeler'in Yerinizvarmi.com tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler'in sorumluluğundadır. Üyeler'in, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler'in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Yerinizvarmi.com'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 5.4 Üyeler, Yerinizvarmi.com'un yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. 5.5 Yerinizvarmi.com, Üyeler'in Site'de listelenmesine yer verilen ürün ve hizmetler ile ilgili açıklamalara ulaşmasını ve ürünün / hizmetin tipi, niteliği, fiyatı, yorumları ve / veya özelliklerine, her türlü bilgiye ulaşmasını ve birden çok fiyat sağlanan ürün ve hizmetlerde karşılaştırmanın yapılmasını sağlayacaktır. Yerinizvarmi.com, Üyeler'in Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek Hizmetler de sunabilir. 5.6 Yerinizvarmi.com'un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üyeler'in, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, Yerinizvarmi.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Yerinizvarmi.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yerinizvarmi.com, Üyeler'in Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 5.7 Yerinizvarmi.com, Site'de sunulan Hizmetler'i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri Üyeler ve Site'yi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Yerinizvarmi.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. 5.8 Yerinizvarmi.com, Site'de yer alan Üye bilgilerini, üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. 5.9 Üyeler; Site üzerinden erişim verilen ürün ve hizmetlerin satışının gerçekleşeceği Üye Otellere / Operatörler'e ait internet sitelerinde, Üye Otellere / Operatörler tarafından satışa arz edilen ürün / hizmet ve/veya yayınlanan içerik/içeriklerden dolayı Yerinizvarmi.com'un, Yerinizvarmi.com çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.10 Üyeler; Site'ye üye olarak Site'nin bilgilendirme amaçlı e-posta göndermesini kabul eder. Site'deki ürünlere yorum yazan kullanıcıların e-posta adreslerinin ve/veya içeriklerinin kullanım hakkı Yerinizvarmi.com'da saklı olup Üye, Yerinizvarmi.com'dan bilgi e-postası almayı kabul etmiş sayılmaktadır. 5.11 yerinizvarmi.com Üyelerin, Site'de listelenmesine yer verilen ürün ve hizmetlere yorum yapılmasına olanak sağlarken, içeriğin anlamı değişmeyecek şekilde imla / içerik düzeltileri yaparak yorumu yayına alma veya uygun olmayan yorumların yayına alınmama hakkını saklı tutar. 6. Gizlilik Politikası Yerinizvarmi.com, Üyeler'e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Yerinizvarmi.com, Üyeler'e ait gizli bilgileri, Üyelik Sözleşmesi'nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz. 7. Diğer Hükümler 7.1. Fikri Mülkiyet Hakları a) Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (bundan böyle “Yerinizvarmi.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmalar” olarak anılacaktır) Yerinizvarmi.com'a aittir ve/veya Yerinizvarmi.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler'i, Yerinizvarmi.com bilgilerini ve Yerinizvarmi.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler'e erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin ve Yerinizvarmi.com'un uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı Yerinizvarmi.com'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Yerinizvarmi.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. b) Yerinizvarmi.com'un, Hizmetler'i, bilgileri, Yerinizvarmi.com Telif Haklarına Tabi Çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. 7.2. Sözleşme Değişiklikleri Yerinizvarmi.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 7.3. Mücbir Sebepler Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Yerinizvarmi.com, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Yerinizvarmi.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Yerinizvarmi.com'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Yerinizvarmi.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 7.5. Sözleşmenin Feshi İşbu Üyelik Sözleşmesi, süresiz olarak düzenlenmiştir. Yerinizvarmi.com herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Yerinizvarmi.com, Üyeler'in işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler, fesih sebebiyle, Yerinizvarmi.com'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır: a) Üye'nin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, b) Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması ve işlemesi; c) Üye'nin diğer Üye ve/veya kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması.

Otelinizi ekleyin,
Satışlarınızı arttırın.

Otelinizi ekleyin