Sayfa yükleniyor lütfen bekleyiniz.
Anasayfaya dön

Son Kullanıcı Aydınlatma Metni

Yerinizvarmi İnternet ve Turizm Hizmetleri Tic Ltd. Şti. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanuna") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yerinizvarmi İnternet ve Turizm Hizmetleri Tic.Ltd Şti. (bundan sonra "Site" veya "Yerinizvarmi.com" olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz (isim, soyisim, e-posta adresi, telefon numarası, ip adresi), Yerinizvarmi.com'un ürün ve hizmetlerine yapılan yorumlarda teyit amaçlı Yerinizvarmi.com çalışanın ilgili kişiye ulaşabilmesi, konaklama gerçekleştiren kişiye yapılacak memnuniyet aramaları, Yerinizvarmi.com tarafından düzenlenen bilgi e-postalarının gönderilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Site'ye üye olan tüm kullanıcıların yukarıda belirtilen kişisel bilgileri Yerinizvarmi.com'un veritabanında saklanmakta, e-posta, bildirim ve sms gönderimi amacıyla anlaşma sağladığımız iş ortaklarımız ile paylaşabilmektedir. Başvuru ve talep formlarının doldurulması yoluyla kişisel verilerini (isim, soyisim, e-posta adresi, telefon numarası) paylaşmış olan son kullanıcılar, daha iyi bir hizmet alabilmek için Yerinizvarmi.com ve Yerinizvarmi.com ile anlaşmalı olan 3. taraf şirketler tarafından aranacaklarını ve bilgilendirileceklerini peşinen kabul etmiş sayılacaktır. c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Yerinizvarmi.com tarafından sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitemizdeki ön rezervasyon işlemleriniz ve Site'de listelenen otel ve içeriklere yorum yapabilmeniz ve üye işlemlerini gerçekleştireceğiniz sırada amacıyla üye işlemlerini gerçekleştireceğiniz sırada, dijital ortamda toplanmaktadır. Bu sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni'nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi şahsi ve noter onaylı olarak Yerinizvarmi.com merkez adresine (Meclis mahallesi çayırlı sokak No:7-9A SANCAKTEPE /İSTANBUL) bildirebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; -Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, -Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, -Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, -6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, -Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Otelinizi ekleyin,
Satışlarınızı arttırın.

Otelinizi ekleyin